Május 31-én, Lövétén, a Csík- és Udvarhelyszék határán, a Homoród völgyében fekvő községben Mihály Dénes polgármester fogadta a Magyarok Világszövetségének odalátogató elnökét.

 

Patrubány Miklós, mint Lövéte díszpolgára megajándékozta a Székely Mózes – Erdély egyetlen székely fejedelme, aki ráadásul lövétei volt – nevét viselő iskola tanulóit a Magyarságtudományi Füzetek teljes sorozatával.

Az MVSZ elnökét Mag Otília igazgatónő mutatta be a diákoknak, és hálás köszönetet mondott a könyvadományért, valamint a Magyarok Világszövetsége által adományozott Dr. Pálfi György Tudománytörténeti kiállításért, amelynek megnyitója ősszel lesz.

 

Az MVSZ elnöke találkozott Lövéte több elöljárójával, közöttük Egyed Józseffel, aki korábban az MVSZ erdélyi küldötte volt.

Fotók: Tamás Éva tanárnő

 

MVSZ Sajtószolgálat

11075/220709