Több mint tíz előadás hangzott el a Magyarok Világszövetsége Magyarok X. Világkongresszusának nyitó konferenciáján (augusztus 15., vasárnap), a vezérelőadásokat élőben Born Gergely (Beszélő táj – Tájoló beszéd. Boldogasszony teremtő anyanyelve a tájban, a népszellemben, az etnogenezisben) és Király B. Izabella (A koronaeszmében rejlő politikai lehetőség időszerűségéről) tartotta meg, valamint dr. Balogh Sándor (Regnum Marianum, Mária népe és országa) eszmefuttatását hallgathatták meg a tanácskozás résztvevői. 

A délutáni folytatásban a nemzetstratégiai konferencia-folyamok vezetőinek beharangozó beszédei hangzottak el. Előtte dr. Drábik János, az MVSZ Stratégiai bizottsága elnökének kórházi ágyról küldött levelét Vetési Zoltán bizottsági tag felolvasta.

 

Dr. Tamasi József a koronavírus-folyamról („Itt a vége, kelj fel végre!”), Benkő Emőke a magyar nyelv- és őstörténet-folyamról (A magyarság eredete – merre mutat a nyelv, és merre a történettudomány?), Fuksz Sándor a Petőfi Sándor-folyamról („Az idő igaz, ’s eldönti, ami nem az.”), Varga Domokos György vezérelőadó a Covid-19 fedőnevű világuralmi hadműveletről értekezett. A végén Mónus József sokszoros harci és távlövő világcsúcstartó íjász köszöntötte a Magyarok X. Világkongresszusát.

 

A hétfőn kezdetét vett nemzetstratégiai konferencián (Állam és nemzet a XXI. században – Nemzetpolitikai folyamdr. Csihák György alkotmányjogi helyzetünkkel, Szántai Lajos a Szent Korona múltjával, jelenével és jövendőjével, dr. Bene Gábor a jogfolytonosság helyreállításának lehetőségeivel, dr. Popovics Tibor a trianoni békediktátum ruszin (magyar-orosz) vonatkozásaival, Gábor Ferenc a magyar közbirtokok idegen kézre adásával foglalkozott. Dr. Pócs Alfréd előadásának a címe A múltban keresd a biztos jövőt, ez a Szent Korona országa volt, Zetényi-Csukás Ferenc Horthy Miklós és a történeti alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása címet adta fejtegetéseinek.

 

Este Benkő Emőke Magyar nyelv – madárnyelvAnalogikus gondolkodás, szimbolikus látásmód című könyve bemutatójának adott otthont az MVSZ-székház földszinti Kossuth-kerengője. A nemzetstratégiai konferencia első nemzetpolitikai része kedden fejeződött be. Többek között dr. Mandics György (A csíki csoda a rovásírásban), Fehér András (A Szent Korona kutatásának új, természettudományos felismerései), Czeglédi Katalin (A magyar népnév és kapcsolatai) és Sántha Attila (A Csaba-monda, Irán és Turán, no meg a Szijávusida-dinasztia és a heftaliták) adott elő a Széchenyi-teremben.

MVSZ Sajtószolgálat

10905/210823