Szenzációs fejlemény: Megvan a magyarság egyiptomi eredetét taglaló, Budán kiadott háromkötetes könyv, amelyet teljesen eltüntettek Magyarországról, olyannyira, hogy még az Országos Széchenyi Könyvtárban sincs nyoma.

 

CONJECTURAE DE ORIGINE, PRIMA SEDE, ET LINGVA HUNGARORUM

avagy

SEJTÉSEK A MAGYAROK EREDETÉRŐL, ELSŐ LAKHELYÉRŐL ÉS NYELVÉRŐL

 

a címe annak a háromkötetes Dr. Ferdinand Thomas által latin nyelven írt, és 1806-ban Budán, a Magyar Királyi Egyetem nyomdájában nyomtatott könyvnek, amely a magyarság eredetét Egyiptommal hozza összefüggésbe, és amely Magyarországon ma teljességgel fellelhetetlen.

Alig egy hete múlt annak, hogy a Magyarok Világszövetségének elnöke, a Magyarságtudományi Füzeteknek szentelt novemberi nemzetpolitikai előadásában megemlítette, hogy a végső lökést e füzetsorozat kiadásához, ennek a könyvnek a magyar kultúrából történt eltüntetése és teljes kitörlése adta számára, amikor egy ismeretlen fiatalember telefonon jelentkezett, és bejelentette, hogy megvan a könyv!

 

Vaszily Tibor Felvidékről, a keleti végekről, a hajdani Ung vármegyében fekvő Kaposkelencsényből telefonált, és szombaton, november 26-án el is hozta a magyarság számára felbecsülhetetlen értékű könyvet Budapestre.

 

Patrubány Miklós meghatottan mondott érte köszönetet. Mint kiderült, a Budapesten újságírói szakon végzett, majd a COVID-fasizmus következtében szülőfalujába hazatelepedett Vaszily Tibor követte az MVSZ elnökének nemzetpolitikai előadását. A hallottak őt is felvillanyozták, és rögtön számítógéphez ült. Hosszas keresgélés után sikerült három különböző helyen megtalálnia a szóban forgó három kötetet, amelyek forrásaként a Torontói Egyetem szerepelt.

 

               A cikk végén hét percben meghallgatható az, amit az MVSZ elnöke ennek könyvnek őt cselekvésre késztető szerepéről mondott.

https://www.youtube.com/watch?v=wECYYiF5ijg&t=37m50s

 

Fontos előzménye, körülménye ennek az északkeleti végeken született szenzációs eredménynek az, hogy Fuksz Sándor, a Magyarok Világszövetségének korábbi elnökhelyettese, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának elnöke maga is Kaposkelecsényben született. Az ő példája, életútja nyilvánvalóan megihlette a nála négy évtizeddel fiatalabb falustársát.

 

Patrubány Miklós meghívta Vaszily Tibort decemberi nemzetpolitikai előadására, hogy valljon minderről.

 

A magyarság elől évszázada rejtegetett könyvre természetesen visszatérünk.

MVSZ Sajtószolgálat

11127/221126