A Magyarok Világszövetségének üzenete

Trianon 103. évfordulóján

 

 

 

 

 

Romlott szív és romlott elme,

kit Hazája hű szerelme

nagy tettekre nem hevít!”

 

 

Nyergestető Hősök emlékműve

Egy héttel ezelőtt, Pünkösd szombatján ismét lezajlott a Csíksomlyói Búcsú. Mint azt immár 33. éve megtapasztalhattuk, Csíkban, ezen a napon három-, négy-, ötszázezer magyar gyülekezik a Kis- és a Nagysomlyó hegye közötti Nyeregben azért, hogy ebben a tömeges együttlétben, a kiáradó Szentlélekkel megerősítve megélhesse kereszténységét és magyarságát. Igen, a kettőt együtt: magyarságát és kereszténységét! Hiszen e kettő elválaszthatatlan a magyarság életében. Mi magyarok ugyanis eredendően keresztények vagyunk, mert szkíta, azaz szittya eleink háromezer évvel Jézus Urunk eljövetele előtt, már pontosan úgy éltek, ahogyan azt Ő háromezer évvel később – a megváltandók közé eljőve – tanította: SZERETETBEN!

 

Okunk van tehát kimondani:

 

a Csíksomlyói Búcsú Napja, a Magyar Összetartozás Napja!

 

A valódi összetartozásé! Hiszen ekkor és itt valóban összetartozunk! Testben és lélekben egyaránt! Nem pedig csupán képzeletben, mint ahogyan egyre többen a mai napot, Trianon fájdalmas, gyászos napját megpróbálják önfeledten a Magyar Összetartozás napjává képzelni!

 

Szabó Lukács egykori országgyűlési képviselő, Hajdúbagos polgármestere volt az, aki ihletetten megállapította: Az év 365 napjából 364 lehet és kell is a magyar összetartozás napja legyen. Egyetlen kivétel van: Trianon napja nem lehet az! Trianon napja gyásznap, a magyar nemzet szétszaggattatásának napja.

 

Ezen a napon nem csak gyászolni lehet. Ezen a napon lehet emlékezni, lehet a jövőre szövetkezni, lehet mást, jobbat akarni! Egyet nem lehet: ünnepelni! Nem lehet úgy tenni, mintha nem történt volna semmi! Nem lehet úgy tenni, mintha Trianon gyalázata orvoslást nyert volna! Trianon folytatódik, és 103 év múltán is szedi áldozatait!

 

A Magyarok Világszövetsége 2010 – 2020 között egy évtizeden keresztül évről évre összmagyar megmozdulást szervezett Versailles-ban, a Nagy Trianon palota előtt is tiltakozva az elmúlt másfél ezer év leggyalázatosabb békediktátuma, békeparancsa ellen.

 

Miközben évtizeden keresztül azon fáradoztunk, hogy a Nagyvilágot ráébresszük Trianon gyalázatára, Trianon tarthatatlanságára, aközben itthon, a megcsonkított Hazában kis híján kicsúszott lábunk alól a talaj, kis híján az összetartozás hamis, önfeledt álmába ringatódott nemzetünk…

 

Nem vitatva azt, hogy mi magyarok, miként azt Himnuszunkban is megvalljuk okkal várjuk a szebb magyar jövőt, hiszen megbűnhődtünk már Múltat ’s Jövendőt, ki kell mondanunk, hogy azt nem elég áhítanunk! Az Úr segítségét kell hozzá kérnünk, és magunknak is fel kell nőnünk a nagy feladathoz, korunk nagy kihívásához.

 

Ezért a következő évtizedben magyar nemzetünk újjáépítését célozzuk meg. A Juhos Gábor Trianon-maraton nemzetépítő programunk, ugyancsak Trianon 100. évfordulójának felismerésiből táplálkozik. Fel kell építenünk, egy lelkileg, szellemileg és testében is erős új magyar nemzedéket. Ezzel a minden év június 4-éjén megtartandó nagy vállalkozással teszünk kísérletet erre.

 

Ahhoz, hogy célt ne tévesszük tisztában kell lennünk Trianon igazi jelentésével:

 

Mit jelent Trianon? Trianon ezt jelenti:

 

Trianon a magyar nép és állama ellen folyó nemzetgyilkossági kísérlet, amelyet 1920. június 4-én Versailles-ban, a Nagy-Trianon palotában foglaltak államközi egyezménybe,

 

·         de amelyet döntően az első világháború harci cselekményeinek befejezése után követtek el az antant és szövetségesei,

 

·         amelyhez politikai gyilkossággal (Tisza István miniszterelnök kivégzése, 1918. október 31.), hadüzenet nélküli hadműveletekkel, tömeggyilkosságokkal, katonai megszállással (1919. november 16-ig) teremtették meg a „fait accompli” helyzetet,

 

·         amelynek eredményeképpen 40 millió magyar helyett kevesebb, mint 15 millió él a világon.

 

Ez a nemzetgyilkossági kísérlet azóta is tart.

 

Az emberiség, a rászabadított világjárvánnyal eljutott a maga Trianonjához. Mi magyarok, akik ezt az utat több mint egy évszázada – mondhatnánk így is: évezredek óta – ismerjük, mi nem csüggedünk, és példát mutatunk a világ népeinek e mély válság kezelésében.

 

Vesszen Trianon! Igazságot Magyarországnak! Igazságot a Világnak!

 

Budapest, 2023. június 4-én

 

Patrubány Miklós István Ádám,

a Magyarok Világszövetségének elnöke,

az Országos Trianon Társaság tb. elnöke

 

 

Támogassa Trianon elleni harcunkat JG-TM 9 cm átmérőjű felvasalható embléma megvásárlásával!

Ára:

a JG-TM versenyzői számára: 500 Ft;

az MVSZ tagjai és aláírásgyűjtői számára: 700 Ft;

mindenki más számára: 990 Ft

 

Kapható a versennyel érintett települések polgármesteri hivatalában,

az MVSZ székházában, a Világ Magyarságának Hajlékában Ópusztaszeren,

valamint az mvsz@mvsz.hu címen.

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

11251/230605