Himnusszal kezdődött és közösen elénekelt Szózattal végződött július 26-án, Szent Anna napján az a tüntetés, amely Budapesten, a Nyugati-téren zajlott, és amelyen 12 szervezet Felhívást fogalmazott meg amelyben kiálltak a békéért és Magyarország szuverenitásáért.

Beszédet mondott sorrendben: Simó Endre a Magyar Békekör nevében, Patrubány Miklós a Magyarok Világszövetsége nevében, Thürmer Gyula a Munkáspárt nevében, Fórizs Eszter a Felelősséget Vállaló és Teremtő Magyarok Közössége nevében, Balogh István a Jogállamért Egyesület nevében, Hartai Márta a Honfoglalás 2000 Egyesület nevében és Hirschler Tamás a Magyar Antifasiszta Liga nevében. Felolvasták a kárpátaljai Benza György üzenetét, aki a Határon Túli Magyarokért Alapítvány nevében szólalt meg.

 

Az eseményt színvonalasan vezette Kovács-Hárs Klári és Bognár Tibor.

 

A teljes rendezvény videó-felvétele itt tekinthető meg:

https://www.youtube.com/watch?v=c6n3QgUb-Vc

 

 

Alább az elfogadott Szent Anna-napi Felhívás a békéért és Magyarországért.

 

Honfitársaink!

 

Hazánk békéjét veszély fenyegeti. Nyugati szövetségeseink hazai politikai és katonai körökkel szövetkezve háborúba akarnak kényszeríteni minket Ukrajna oldalán, Oroszország ellen. Zsarolnak minket, beavatkoznak belügyeinkbe, államcsínyt fontolgatnak, bábkormányt akarnak állítani a legitim kormány helyébe. Azt akarják, hogy feladjuk békepárti politikánkat, fegyvert és katonát küldjünk Ukrajnának, s megint háborúzzunk Oroszországgal, ezúttal a NATO-val közösen.

 

A NATO vilniusi csúcsértekezletén elhatározták, hogy Oroszország legyőzésére minden eddiginél több fegyvert és pénzt adnak a kijevi rendszernek. A volt szocialista országokban, köztük hazákban állomásozó NATO-erők létszámát 40 ezer fővel 300 ezerre növelik, és nehéz fegyverzettel látják el őket. A nyugati nagyhatalmak felosztották egymás között a kelet-európai térséget. Németország Litvániát kapja hadászati gyámterületül, Lettországot Kanada, Észtország katonai elöljárója Nagy-Britannia lesz, Romániáé pedig Franciaország. Lengyelországot az Egyesült Államok kapja. Magyarország katonai parancsnokának nemzetiségét még nem nevezték meg.

 

Mi, a Magyar Békekör felhívásának aláírói tüntetésre hívunk minden békeszerető magyar és nem magyar embert hazánk békéjének, függetlenségének, szuverenitásának és önrendelkezésének védelmében!  Hangot akarunk adni a józan gondolkodású, élni akaró többség háborúellenes akaratának! Megálljt akarunk parancsolni azoknak, akiknek előbbre való a profit, mint mások élete, s készek az egész világ békéjét feláldozni önös hatalmi céljaik oltárán.

 

Nyilvánítsuk ki, hogy a magyar nép nem kíván áldozatot hozni a népelnyomó, honfitársait ágyútölteléknek használó elvetemült kijevi klikk hatalmáért, sem pedig azokért, akik hatalmon akarják tartani őt! Ez nem a mi háborúnk! Nem kérünk olyan szövetségből, amely vásárra akarja vinni a bőrünket!

 

Támogatjuk a kormány béketörekvését NATO és európai uniós szövetségeseinkkel szemben, de nem tartjuk eléggé következetesnek. A kormánynak fel kell hagynia hinta-palinta politikájával, és megalkuvás nélküli, következetes békepolitikát kell folytatnia!  Döntse el a kormány, agresszornak tartja-e Oroszországot, vagy elismeri biztonsági követeléseinek jogosságát, és aktív semlegességi politikát folytat a kiegyezésért Oroszországgal! Követeljük az Ukrajnának nyújtott anyagi támogatás megszüntetését, és a Kijevnek szánt pénzek átcsoportosítását annak a sok millió magyar embernek a támogatására, aki megélhetési válságba került a példátlan áremelések miatt. Mi, békeszerető magyar emberek kiállunk kárpátaljai magyar honfitársaink életének védelmében, és ugyanezt követeljük a kormánytól is ahelyett, hogy Zelenszkijéket finanszírozná, mert a NATO úgy akarja!

 

Nekünk nem a szembenálláshoz fűződik érdekünk, hanem a jó viszonyhoz Kelettel és Nyugattal egyaránt. Itt, Európa szívében, a történelmi hadak útján, számunkra létkérdés a békés együttműködés azzal a Nyugattal, amellyel kereskedelmünk 80 százalékát bonyolítjuk le, és azzal az Oroszországgal, amely energiaszükségletünk 80 százalékát elégíti ki. Minden érdekünk a békéhez és a haladáshoz fűződik! Ne hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk a jövőnket, és elvitassák jogunkat a fennmaradáshoz!

 

Féltett kincsként védjük meg nemzeti szuverenitásunkat és önrendelkezésünket! Követeljünk békét a magyarnak, kelet-nyugati kiegyezést, és kölcsönös biztonságot Európának!

 

Bolgárok, csehek, szlovákok, lengyelek ezrei vonulnak az utcára, hogy megálljt parancsoljanak a háborús uszítóknak. Osztrák barátaink alkotmányos semlegességüket védelmezik azokkal szemben, akik azt akarják, hogy Ausztria feladja semlegességét, és a NATO szövetségese legyen. Ne legyünk kevesebbek náluk! Mutassuk meg, hogy mi is békében és biztonságban akarunk élni! A héják csak a tömeg akaratának felmutatásából értenek! Fiainkat, családapáinkat ne engedjük háborúba küldeni, hazánk földjét ne engedjük újra felperzselni! Mutassuk meg nekik, hogy erősek és elszántak vagyunk, felül tudunk emelkedni megosztásukon, megtévesztésükön, hazugságaikon!

 

Magyar Békekör

Felelősséget Vállaló és Teremtő Magyarok Közössége

Jogállamért Egyesület

Munkáspárt

Magyar Antifasiszta Liga

Hajrá Magyarok a Szebb Jövőnkért Egyesület

Honfoglalás 2000

Lelkiismeret ’88 Egyesület

Magyar Agrár és Gazdaság Néppárt

Honfi Szövetség

Határon Túli Magyarokért Alapítvány

Magyarok Világszövetsége

Képek és videó: Máhr Viktória és Berán Zoltán

 

MVSZ Sajtószolgálat

11305/230728