Amint azt egy évvel ezelőtt, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának tizenkét éves munkáját összegző tanulmányukban Fuksz Sándor és Patrubány Miklós meggyőzően bizonyították, Petőfi Sándor nem halt meg 1849. július 31-én a fehéregyházi csatában, hanem csak súlyosan megsebesült felépülése után a visszavonuló orosz seregek magukkal hurcolták Szibériába, ahol 33 éves koráig, 1856-ig élt.

 Egy évtizeddel ezelőtt Szibériában előkerült egy ismeretlen szerző orosz nyelvű Júlia-verse, amelyet Dalmay Árpád, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának tagja saját fordításában közzétesz most megjelent Petőfi Sándor Szibériában – Legenda vagy valóság? című előadásának különlenyomatában.

 

              Júliának

(Dalmay Árpád fordításában)

 

Zúg és süvölt az őszi szélvihar már,

Zörög az ágakon sok halott levél.

Mint rab kezén csörögnek a bilincsek,

Úgy viszi messze szavaimat a szél:

Ó, Julcsám drága! Pusztító méregként

Gyötrik már lelkemet a gondolatok.

Életem árán is visszaszerezném

A te örök és hű szerelmedet én.

Vérző szívem sebével menekültem,

Feláldoztalak a szabadságomért.

Hatalmas Isten, farkasként üvöltöm:

Szemed világa fénysugár szívemben,

Ragyogó kékje már örökre enyém.

 

„Mielőtt bármit is gondolnánk e versről” – írja fordítója -, „vessük össze Petőfi 1846. október 26-án Koltón írt Erdélyben című versének soraival:

 

Barangol és zúg, zúg az őszi szél,

Csörögnek a fák száraz lombjai,

Mint rab kezén a megrázott bilincs.

Hallgass, zúgó szél, hadd beszéljek én!

Ha el nem hallgatsz, túlkiáltalak…”

 

„Teljesen azonos a szibériai vers elejével! Az Erdélyben című verset nem ismertem, jóval az általam fordított könyv megjelenése után fedeztem fel! Nem befolyásolhatott a fordításban” – vallja most kiadott füzetében Dalmay Árpád, majd később így összegez: „Ugye, nem lehet véletlen? S talán a Julcsa név sem, hisz oroszul nincs ilyen becenév.”

 

A szibériai Júlia-verset az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának Burjátországban élő tagja, Dr. Alekszej V. Tyivanyenko találta meg, és Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke hozta nyilvánosságra Nagyváradon 2013-ban, a prágai Csémy Miklós fordításában, a Varadinum keretében megtartott előadásában.

 

                Júliának

(Csémy Miklós – Prága fordításában)

 

Dühöng a zúgó őszi szél,

Zörög az ágakon a hulló levél,

Miként a bilincs a fogoly kezén,

Úgy ragadja távolba szavaim a szél.

Szerelmem Julcsa, méregsötét

Gondolatok emésztik lelkemet …

Halálom árán is újra kész vagyok,

Kivívni halhatatlan szerelmedet.

Sebzett szívvel rohantam, vérezőn,

S a szabadságért elvesztettelek.

Ó Istenem! Farkasként felüvöltök:

Átjárt szemednek kéklő fénysugára.

 

Már egy évtizeddel ezelőtt, az MVSZ Sajtószolgálat 7860/130425 számú közleményében felhívtuk a figyelmet e Júlia-versnek Petőfi Szabadság, szerelem című négysorosában megjelent is itt visszatérő két félreismerhetetlen vezérmotívumára.

 

„Szerelmemért feláldozom/ Az életet”

illetve itt:

„Halálom árán is újra kész vagyok,/ Kivívni halhatatlan szerelmedet.”

 

„Szabadságért feláldozom/ Szerelmemet”

illetve itt:

„Sebzett szívvel rohantam, vérezőn,/ S a szabadságért elvesztettelek.”

 

Újabb bizonyíték azoknak, akik nem hisznek Petőfi Sándor Szibériába történt elhurcoltatásában.

És újabb fejtörés az elhurcoltatás tényét tagadó irodalom- és hadtörténészeknek.

 

Végezetül közzé tesszük az orosz nyelvű Júlia-vers eredetijét.

            

                Юлuu

 

Бушует и гудит осенний ветер,

Звенит на ветвях мертвая листва,

Как на руках раба звенят оковы-цепи,

Так ветер вдаль умчит мои слова.

О, Юльча милая, отравой черною

Съедают мысли мою душу …(неразборчиво)

Ценою смерти готов я вновь

Добыть твою бессмертную любовь

Сжимая рану сердца, бежал, истекая кровью,

За вольность я пожертвовал тобою.

О, Боже праведный! Я снова волком взвою:

Твой взгляд вонзил мне в сердце луч

Блистательной голубизною.

 

Képeinken: Dalmay Árpád előadásának most megjelent különlenyomata, illetve Patrubány Miklós 2013-ban Nagyváradon, az evangélikus templomban, a szibériai Júlia-verset nyilvánosságra hozó előadásán

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

11309/2307830