Elektronikusan is aláírható az a tiltakozó petíció, amely a Budaörsi úti laktanya nevét Petőfi Sándorról Mária Teréziára cserélő határozat visszavonását követeli, és bocsánatkérésre szólítja nemzetünk nagy költőjének emlékét születésének 200. évében meggyalázó két minisztert Szalay-Bobrovniczky Kristófot és Csák Jánost.

A Peticiok.com oldalon ide kattintva – https://www.peticiok.com/tiltakozo_peticio_petfi_sandor_emlekenek_meggyalazasa_ellen – lehet aláírni, csatlakozva a nagy nevű kezdeményezőkhöz, akik közül megemlítünk néhányat: Dr. Ángyán József, Dr. Bene Gábor, Jelenczki István, Dr. Tanka Endre, Dr. Papp Lajos, Dr. Drábik János, Fuksz Sándor, Varga Domokos György, Hadady László, Göbl György, Kondor Katalin, Patrubány Miklós, Hossó Andrea, Király B. Izabella, Morvai Ferenc, Szakács Árpád, Dr. Tamasi József, Csibi Barna, Dr. Horkovics-Kováts János, Tölgyesiné Taraba Magdolna. A kezdeményezők teljes névsora a petíció végén olvasható.

Tiltakozó petíció

Petőfi Sándor emlékének meggyalázása ellen


Október 6-án, a nemzeti gyásznapon tüntetés volt a Budaörsi úti laktanya előtt, amelyen a résztvevők méltósággal megemlékeztek az 1849-ban lezajlott szabadságharc hőseiről és vértanúiról – élükön gróf Batthyány Lajos miniszterelnökkel és az Aradi Vértanúkkal.

Határozottan elítéljük a laktanya nevének Petőfi Sándorról Mária Teréziára történt lecserélését, amit nemzetünk nagy költője emlékének meggyalázásaként, Magyarország és a magyar nemzet arculcsapásaként értékelünk.

Megengedhetetlennek tartjuk, hogy a Habsburg gyarmatosítók elleni büszke, bátor, csodálatos szabadságharc lángszavú költőjét, aki honvéd őrnagyként életét adta a hazáért, leváltsa a hadügyminiszter és helyére a véres elnyomó hatalom császárnőjét tegye. Arcul csapása ez mindazoknak, akik hősi halált haltak Magyarországért a bennünket alkotmányos létünkben állandóan csorbítani akaró uralkodóház törvénytelen ítéletei által.

A Habsburgoknak a magyar nemzet ellen elkövetett bűneit végeláthatatlanul lehet sorolni az éppen Mária Terézia regnálása alatt elkövetett madéfalvi mészárlástól, az Aradi Vértanúk gyalázatos kivégzéséig, a török hódoltságban kivéreztetett nemzet sanyargatásától az idegenek tömeges betelepítéséig, Magyarország etnikai összetételének megváltoztatásáig. Betiltották és felszámolták a magyar nemzet szellemi és lelki épsége fölött őrködő Pálos rendet, lerombolták várainkat, ellenünk uszították a nemzetiségeket, ágáltak a Szent Korona ellen, mint az a három osztrák komédiás, aki 2013-ban a jelenlegi hadügyminiszter testvérének, az akkori bécsi magyar nagykövetnek az irodájában űzött gúnyt a magyar Szent Koronából, a nagykövet félszeg fészkelődése közepette. A Habsburg birodalom és éppen Mária Terézia magyarellenes gazdaságpolitikájának máig ható következménye az ország ipari és kereskedelmi elmaradottsága.

Mindezért teljes egyetértésben kijelentjük, hogy a Szent Korona soha többé Habsburg fejére nem kerülhet, még akkor sem, ha történeti alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítása folytán Magyarország ismét királyság lesz.

Különösen álságos, hogy a névcserét elrendelő miniszter Mária Terézia nevének használatával a magyar anyáknak is akart üzenni, akik féltő szeretettel küldik hadba fiaikat, férjüket. A magyar anyák nem az osztrák Mária Terézia féltő szeretetére akarják bízni a fiaikat és férjeiket, hiszen ő a magyar katonák vérével a maga trónját védte, és a többi Habsburggal együtt ontotta a magyar vért az osztrák birodalom és a Habsburg-család érdekében.

A magyar anyákat is arcul ütötték ezzel a magyar érzésektől idegen gondolattal.

Ez a névváltoztatás bármikor felháborító lenne, de különösen súlyos, hogy ezt épp a Petőfi emlékévben, a költő születése utáni kétszázadik évben tették, amikor végképp eljött az ideje, hogy a magyar állam és a nemzet megadja a végtisztességet és a nemzeti kegyeletet nagy fiának, akitől ezt mindmáig megtagadták.


Mindezek fényében követeljük:


1. Csák János miniszter kérjen bocsánatot 2023. március 15-ért, amikor gondatlanságot elkövetve meggyalázta Petőfi Sándor emlékét a Nemzeti Múzeum lépcsőjénél.

2. Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter vonja vissza a laktanyát elnevező határozatát, és kérjen bocsánatot e tettéért, mert magyarellenessége még abban is megnyilvánult, hogy a Hadtörténeti Múzeumot is szétverte.

3. Amennyiben a két miniszter nem tenne eleget e követeléseknek, úgy Orbán Viktor miniszterelnök mentse fel őket haladéktalanul tisztségükből.

Amennyiben ez nem történne meg 2023. november 3-ig, akkor folytatjuk tüntetéseinket.

Végül közös akarattal kijelentjük, hogy Petőfi Sándor hamvait, amelyek temetetlenül porlanak egy bőröndben valahol Európában, még ebben az évben el kell temetni az Ismeretlen Hős szimbolikus sírjában, a Hősök terén.


Isten minket úgy segéljen!


Budapest, 2023. október 6.


Minden nemzeti érzelmeiben mélyen megsértett,
tiltakozó magyar ember nevében
:


Dr. Ángyán József professzor
Dr. Bene Gábor közjogász
Jelenczki István filmrendező
Dr. Tanka Endre professzor
Dr. Papp Lajos professzor
Dr. Drábik János, az Országos Trianon Társaság elnöke
Fuksz Sándor, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának elnöke
Varga Domokos György újságíró, a Szilaj Csikó főszerkesztője
Hadady László oboaművész, professzor
Göbl György, a Közhatalom jogsértettjeinek vezetője
Kondor Katalin, a Magyar Rádió volt elnöke
Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke
Hossó Andrea (Petőfi Sándor majdani sírjának helye iránti fenntartással)
Király B. Izabella v. országgyűlési képviselő
Morvai Ferenc, a MEGAMORV expedíció vezetője
Szakács Árpád újságíró
Dr. Tamasi József, az Orvosok a Tisztánlátásért alapítója
Csibi Barna
Dr. Horkovics-Kováts János orvos, a Hun Televízió alapítója
Tölgyesiné Taraba Magdolna
Hibbey Zsombor
Bognár Tibor filmes
Szentkirályi Gábor
Dr. Boór Ferenc
Szecsődi Patrik

Czigány Imre, az MVSZ mb. elnökhelyettese
v. Oláh István, az MVSZ KMT térségi elnöke
Horváth István, az MVSZ KKT térségi elnöke
Pap Gyöngyi, az MVSZ KMT térségi alelnöke
Bege Irén, az MVSZ KKT térségi alelnöke
Nagy Éva, az MVSZ Kanadai OT elnöke
Gábor Ferenc, az MVSZ Erdélyi OT elnöke
Ladó László, az MVSZ Ausztráliai OT elnöke
Rácz Szabó László, az MVSZ Délvidéki OT elnöke
Born Gergely, az MVSZ Elnökségének tagja
Dr. Szöőr Anna
Dr. Beke Erzsébet
Dömsödi Anna
Rajz Károlyné Éva
Mihalkó Ilona
Kincsesné Salca Mária


Magyarok Világszövetsége
Nemzetegyesítő Mozgalom
Országos Trianon Társaság


Nagy Judit (Ősagárd), Sleng Józsefné Mária (Vác), Tar Mihály és Tar Mihályné (Budapest), Vadnai Zsolt Csaba (Budapest), Varga Gábor Vilmos (Budapest), Dr. Pethőné Szalkai Ilona (Budapest), Gábeli Katalin (Budapest), Porcza Levente (Budapest), Némethné Tar Enikő (Budapest), Tar Márk Botond (Budapest), Böröcz K. Attila (Budapest), Luka Dénes (Budapest)

Az október 6-i tüntetés felvétele itt tekinthető meg:

MVSZ Sajtószolgálat

11367/231017