A Magyarok XI. Világkongresszusát előkészítő sajtótájékoztatók egyikén, március 20-án jelen volt Veszelszki Ferenc, a Herman Ottó Társaság elnöke is.

Laky-Takács Péter szóvivő rövid bevezetője után Veszelszki Ferenc ismertette a Herman Ottó Társaságot és annak történetét, melynek megalakulása 1988 februárjára tehető. Alapítója és haláláig elnöke Szíj Rezső, 2006-tól ezt a tisztséget Veszelszki Ferenc tölti be, aki elmondta, hogy a társaság alapításakor céljául tűzte ki a hiánypótló tudományos és ismeretterjesztő kötetek megjelentetését. Szíj Rezső elnöksége idején 114 kötetet adtak ki a szervezet gondozásában.

Elhatározták, hogy mostantól augusztusig, a szervezet hétfőnként sorra kerülő előadásait teljes körűen a Világkongresszus tematikáihoz illesztik, ezzel is segítve a világkongresszusi készülődést.

Az április előadások:

Április 8-án A szkíták korai ősvallása címmel tart előadást Bognár Ferenc bibliakutató. Ezt követően, április 15-én Ludvig Dezső aranyművest hallhatják, témája a Szent Korona. Ő volt az a szakember, aki a koronát hazahozatala után szétszedte és megvizsgálta. Egy héttel később, azaz április 22-én Dr. Mandics György lesz majd az előadó, témaköre: Erdélyiek a Kárpátokon kívül.

E hónap utolsó programját pedig Dr. Záhonyi András orientalista kutató tartja majd meg, április 29-én meghallgathatják Az Indus-völgyi kultúrák és írásemlékeik témájában tartott előadást.

Veszelszki Ferenc ezek után elmondta, hogy hosszú, több mint 20 éves diplomáciai munkássága során lehetősége adódott a Közel- és Közép-Kelet országainak nagy részébe ellátogatni, ahonnan nagy mennyiségű forrásanyaggal tért haza. Ezt a felhalmozott anyagot kutatómunkája folyamán feldolgozta, és jelenleg hét kötetnyi írása vár kiadásra. Témájukat tekintve ezek a kötetek az őskultúrákkal, ezen belül is legrészletesebben a szkíta őskultúrával foglalkoznak. Várhatóan a soron következő Világkongresszushoz időzítve jelenik majd meg az egyik kötet, melynek címe: A nyugati szkíták ősvallása.

Végezetül Kovács-Hárs Klári ismertette, hogy a sajtótájékoztatóval egybeeső héten zárult le a Szkíta eleink írott öröksége Székely-magyar írás konferenciához kapcsolódó dolgozat vázlatok befogadási határideje.

Ezen konferencia keretein belül 14-16 előadás várható majd, elnöke pedig Dr. Mandics György lesz.

A másik fontos konferencia jelentkezési határideje pedig március 25-e, a Szkíta erkölcs, művészet és élet konferencia elnöke Joó Katalin lesz majd, társelnöke pedig dr. Pócs Alfréd.

Kovács-Hárs Klári zárszó gyanánt felhívta arra a figyelmet, hogy a Világkongresszus nem a Magyarok Világszövetségének a rendezvénye, hanem az egész világon élő összmagyar örömünnep, amely az összmagyarságot megszólító, megmozdító örömünnep, és ez a bizonyos konferencia a szkíta világ erkölcseit kell, hogy megidézze.

cid:image002.jpg@01DA84E2.DE401D30

MVSZ Sajtószolgálat

11500/240328