Vetési Zoltán lett a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Országos Tanácsának új elnöke. Az OT Nagyváradon ülésező Közgyűlése egyhangú szavazattal választotta Őt meg.

 

Az alelnöki tisztséget az OT két korábbi elnöke, Gábor Ferenc író, publicista és Mátyás Attila evangélikus lelkész tölti be.

Vetési Zoltán jelenleg tagja az MVSZ Drábik János vezette Stratégiai Bizottságának. Alább olvasható rövid pályaútja.

 

Rövid pályaút

 

„1956-ban születtem Székelyudvarhelyen. Az évszámot kiejtve, rendszerint eszembe jut, hogy vele talán elrendeltetett feladat is érkezett. Hisz, amint később megtudtam, példaképek sokasága jelölte-jelölhette a helyes emberi utat.

Székely felmenőim egyik ágon földművelő parasztemberek, másik ágon több évszázad nemzedékein át református lelkészek. Édesapám bögözi református lelkész volt.

 

Iskoláimat Bögözben és Székelyudvarhelyen végeztem, majd a műszaki egyetemet Temesváron.

 

További életem – a családalapítás folytán – Temesvárhoz kötődik és a szórványléthez. Ez a tény, 15 év után, érdeklődésemben teljes változást hozott: a műszaki elköteleződést felváltotta a közösségi lét és -megmaradás kérdése iránti érdeklődés. Hosszabb-rövidebb közéleti szerepvállalások mellett szinte minden időmet e kérdésnek a kutatása töltötte ki. S hogy ne csak elméletben, de gyakorlatban is keressük a lehetőségeket a magyar közösségek építésére, tizenöt éve, Temesváron, barátokkal hoztuk létre a Kohézió Egyesületet. Ennek keretében a szerves közösségek építésére vonatkozó tapasztalataimat több, mint 60 előadáson osztottam meg a hallgatósággal Erdély- és Magyarország-szerte, minek folytán fölmerült egy könyvnek a kiadási igénye.

 

Így lettem szerző, akaratom ellenére, s így született meg a „Magyar kincsek, egyetemes értékek” című könyvem, mely a 2013-i első kiadás után, 2024-ben megérte a második kiadást.

 

Mindezek mellett, úgy érzem, az igazi közösségi feladat csak most kezdődik, hisz ma már az emberiség megmaradása a tét. S ennek titka csak az ősi Isteni Szerves Rendhez való visszatérésben lelhető meg, melynek rejtélyeit kerestem, s mely tudás az ősnépek – köztük első sorban a szkíták – életvitelének alapja volt. De ezt a tudást – a mai végidőkben – általánosan ismertté tenni már csak a tudatos nevelés és oktatás folyamatában lehet. Ez mindannyiunkra újabb sokrétű feladatot ró.”

 

Gratulálunk és kívánunk Vetési Zoltánnak jó kedélyt és jó egészséget tisztségének ellátásához.

 

Új könyvéről itt közöltünk ismertetőt:

https://www.facebook.com/vilagszovetseg/posts/756572856675314

valamint itt:

https://mvsz.info/?p=9201

 

 

 

————————————————————————–

Kövessen minket a honlapunkon www.mvsz.info is.

A 86. életévébe lépett, legnagyobb magyar civil szervezet 2000 óta semmilyen állami támogatásban nem részesül.

 

SZJA 1%-ának átutalásához a Magyarok Világszövetségének adószáma: 19672081-1-41

Közhasznú szervezetünket ezen a bankszámlán lehet támogatni:

IBAN: HU53 1030 0002 2010 2159 0000 3285

(SWIFT: MKKBHUHB XXX)

 

 

Idén minden beérkezett támogatást a Magyarok XI. Világkongresszusára fordítunk.

MVSZ Sajtószolgálat

 

11546/240603