• A felújított Világ Magyarságának Hajlékában vette kezdetét Trianon-emlékkiállítás megnyitójával és a Magyar Nemzetért Érdemérem kitüntettek számára állított emlékfák avatásával augusztus 14-én, szombat délelőtt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.

    Másnap, Nagyboldogasszony napján, vasárnap reggel 8 órakor a budapesti Hősök terén a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) vezetői – Patrubány Miklós elnökkel az élen – megkoszorúzták az Ismeretlen Hős sírját és megjelölték Petőfi Sándor költő majdani nyughelyére tett javaslatukat.

Az MVSZ székházának (Semmelweis u. 1–3.) Széchenyi-termében kezdődött el délelőtt 10 órakor A Szent Korona erejével-jelmondattal meghirdetett hatnapos (augusztus 15–20.) Magyarok X. Világkongresszusa. A Himnusz, a Székely Himnusz után a Boldogasszony anyánk régi magyar himnuszt és az Ó, én édes Jóistenem! régi székely himnuszt énekelték el.

Rácz Sándor  a magyarság, az emberiség útmutató Sarkcsillaga, aki feltétlen hittel és hűséggel járta földi útját, hajtotta végre isteni küldetését címmel a Magyarok Világszövetsége Elnökségének ajánlását tolmácsolta a rendkívül gazdag, színvonalas, akadémiai szintű konferenciasorozat nyitó konferenciáján  Rácz Szabó László  (Zenta, Délvidék), az MVSZ Elnökségének tagja. Rácz Sándor özvegye és egyik unokája jelenléte emlékeztetett arra, hogy az 1956. évi forradalom és szabadságharc idején a Nagy-budapesti Központi Munkástanács, azaz az országos munkástanácsok elnökének megválasztott Rácz Sándor az egyetlen legitim, a nemzet által támogatott, vagyis az első számú vezető, igaz államfő lett az akkori Magyarországon, a Magyar Népköztársaságban. Csak  John F. Kennedy amerikai elnök és az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) nyomására életbe lépett részleges amnesztia (1963) révén szabadulhatott a kádári börtönből, továbbra is állandóan zaklatták a hatóságokat.

A beteges, hazaáruló kommunista diktatúra 1972. október 23-án, a forradalom kitörésének 16. évfordulóján balesetnek álcázott merényletet követett el ellene, amelyben súlyos, maradandó gerincsérülést szenvedett. Az 1988-ban létrehozott Történelmi Igazságtétel Bizottság (TIB) alapító tagjaként mondott beszédet a Hősök terén a rendszerváltozás idején, Nagy Imre mártír miniszterelnök újratemetésén, 1989. június 16-án, amelyen a Boldogasszony anyánk régi magyar himnusz elénekeltetésével felrázta a magyar társadalmat, és megrendítette a kommunista rendszert. A biztos pontot, küldetésének kiteljesedését, a támogatást, a tiszteletet, a magyar testvéreket a Világszövetségnél találta meg a Fiatal Demokraták Szövetségének mellőzött tiszteletbeli tagja.

Hazafiúi, emberi nagysága, munkássága, megtörhetetlen hite, kitartása és bátorsága elismeréseként a Magyarok X. Világkongresszusa a haláláig tiszteletbeli elnök Rácz Sándort egyhangú szavazással a Magyarok Világszövetsége örökös tiszteletbeli elnökeinek sorába emelte báró Perényi Zsigmond koronaőr, az MVSZ első elnöke, gróf Teleki Pál miniszterelnök, az MVSZ létrejöttének kezdeményezője és gróf Wass Albert írófejedelem, emberi jogi harcos mellé léptetve.

Tájékozódjék a Magyarok X. Világkongresszusának munkálatairól a  www.mxvk.hu  illetve  www.mxvk.info  honlapokon.

——————————————————————————————————————————–

(Kövessen minket az MVSZ Sajtószolgálat Facebook-oldalon is)

MVSZ Sajtószolgálat

10902/210817