Pünkösd másodnapján, június 6-án az ipolybalogi hiteles Szent Korona-másolatot kiállították a párkányi múzeumban. A kiállítótér falait Szelényi Károly budapesti fotóművésznek a Szent Koronáról készített kinagyított fényképei díszítették.

Az eseményen részt vett Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke is. Juhász Gyula múzeumigazgató felkérte az MVSZ elnökét, hogy ossza meg az egybegyűltekkel gondolatait. Az elnök fontos eseménynek nevezte a Szent Korona kiállítást. Jelentőségét szemléltetve emlékeztetett arra, hogy az második világháborút lezáró 1947-es párizsi béketárgyalások során, a csehszlovák küldöttség hivatalosan kérte: vigyék el a Szent Koronát Magyarországról, és helyezzék el egy távoli ország valamely múzeumában, mert amíg a Szent Korona Magyarország területén van, addig a magyarokat nem lehet “megfelelően” kezelni.

 

Az ipolybalogi Stent Korona másolatot elkísérte párkányi útjára Ferenc György plébános és Lőrincz Sarolta Aranka palóc hagyományőrző. Az eseményt méltatta Balogh Gábor a Csemadok nagykürtösi járásának elnöke, Vesztergám Miklós a Szent Korona uralta történeti magyar alkotmányról tartott előadást.

 

Lőrincz Sarolta Aranka, Vesztergám Miklós, Patrubány Miklós, Juhász Gyula és Balogh Gábor

 

MVSZ Sajtószolgálat

11083/220711