Tízedik évfordulójához közeledik Nagy Lajos király és Pázmány Péter hajdani városában, a „magyar Rómában”, a felvidéki Nagyszombatban a havi egy alkalommal megtartott magyar nyelvű római katolikus szentmise.

Január 10-én, a magyar nyelvű szentmisék kezdeményezője és legfőbb kivívója, Zilizi Tihamér felvidéki MVSZ-küldött meghívására részt vett a Fő utca végén lévő Szent Ilona templomban Kiss Róbert érseki helynök által celebrált szentmisén Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke is.

A szentmise végén az MVSZ elnökének tiszteletére a zsérei Földessy László pánsípon eljátszotta az Ó, én édes Jóistenem... kezdetű, régi Székely Himnuszt. Igazi kellemes meglepetés volt ez, különösképpen tekintettel arra, hogy a Himnusz eléneklése fel sem merült a szlovák nacionalizmus eme fellegvárában.

 

A szentmisét követően szeretetvendégségre került sor. Patrubány Miklós rövid beszédet mondott, amelyben ismertette a Magyarok Világkongresszusa és a Magyarok Világszövetsége történetét, céljait és tevékenységét, majd könyvajándékokat adott át. A jókai születésű Kiss Róbert érseki helynöknek egy Erdélyben, Gyulafehérváron kiadott magyar nyelvű romai katolikus énekeskönyvet adott át, miként a szentmisét koncelebráló Németh Rezső atyának is. A szentmise résztvevői szabadon válogathattak a Magyarságtudományi Füzetek eddig megjelent harminchét számából.

 

Dr. Csámpai Ottó ny. egyetemi tanár megajándékozta az MVSZ elnökét a tavaly, a Vezekényi csata 370. évfordulója alkalmából megjelent könyvének egy dedikált példányával, címe: A Hősök nem halnak meg! Négy Eszterházy egy hullása a Vezekényi csatában. Az elnök egy Magyarságtudományi Tanulmányok c. kötettel viszonozta a gesztust.

 

Az esten többnyire nagyszombati egyetemi hallgatók, és egyetemi tanárok vettek részt, akik közül megemlítjük Dr. Hustyava Istvánt és Dr. Morovics Lászlót, valamint a dél-afrikai Reynard van der Grijp vendégtanárt.

Nagy Lajos király és Pázmány Péter esztergomi érsek egykori magyar fellegvárában ma a magyarság csupán a szórvány-szórványa. A nyolcvanezres városban tartósan ott élő magyarok lélekszáma elenyésző – nem haladja meg a 200 főt:…

 

A mai viszonyokat jól jellemzi, hogy az az emléktábla, amellyel a 2000-es években Nagyszombat testvérvárosa, Szombathely állított emléket Nagy Lajos királynak, csupán szlovák nyelvű feliratot tartalmazhat…

Vendéglátóinak kérésére a Magyarok Világszövetségének elnöke ígéretet tett arra, hogy máskor is eljön, és rendszeressé teszi az MVSZ kapcsolatát a nagyszombati magyar szórvánnyal.

Fényképek: Új Krisztina és Cích Ibolya

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

11154/220112