A Magyarok Világszövetségének minapi Küldöttgyűlésén meghívott vendégként részt vett a felvidéki Falath Zsuzsanna, akit szlováknak neveltek, és aki csak felnőttkorában tudta meg, hogy felmenői között magyarok is voltak. Falath Zsuzsanna volt az első, aki le merte rántani a leplet a szlovák történelem-hamisításokról, amiért visszatérően érte őt hátrányos megkülönböztetés hazájában.

Vendégként rövid szólási lehetőséget kapott, amelyben igen szép szavakkal méltatta a Magyarok Világszövetségét, és annak elnökét, Patrubány Miklóst, egyben méltatlannak, felháborítónak és nemzetstratégiai hibának nevezte azt, ahogyan magyar Kormány a Magyarok Világszövetségét kezeli.

 

Alább közzétesszük Falath Zsuzsanna írásban is benyújtott felszólalásának teljes szövegét.

 

 

Mélyen tisztelt Elnök úr, tisztelt Elnökség,

Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlése!

 

Immáron harmadik alkalommal ért a nagy megtiszteltetés, hogy a Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlésén vehetek részt, mint vendég.

 

Több éven keresztül figyeltem, hallgattam a Világszövetségről szóló híreket, és volt szerencsém meghallgatni több nemzetpolitikai előadást is, amelyek egyértelművé tették számomra, hogy a Magyarok Világszövetsége, az a nemzetpolitikai, nemzetstratégiai műhely, amely méltó módon képviseli és emelni próbálja a világ összmagyarságát. Mindezt teszi nevéhez méltón, mint a világ magyarságának legnagyobb, legkiterjedtebb civil szervezete.

 

Számomra, mint a Trianon múzeum munkatársának, muzeológusának külön szimpatikus, szívemhez szóló, hogy a Magyarok Világszövetsége soha nem rejtette véka alá, nem titkolta nemzetstratégiájában Trianon gyalázatát, a revízió lehetőségének többszöri vázolását, szükségét és ráadásul olyan nemzetpolitikai, stratégiai kérdéseket vetett fel számos konferenciáján, amely igaz értékké és abszolút hiánypótlóvá teszi a Magyarok Világszövetségét az egész nemzet számára.

 

Tisztelt hölgyeim és uraim, megragadván a lehetőséget egy komoly szívfájdalmamról is szólnék. Tekintve arra, hogy ily hosszú, szinte történelmi tradícióval rendelkező nemzet megtartó szervezetről van szó, méltatlan, felháborító és nemzetstratégiai hiba, hogy a mindenkori magyar kormány az elmúlt évtizedekben ignorálja, anyagilag ellehetetleníti ezt a mélyen nemzeti, magából magas kultúrát kisugárzó, nemzetmentő műhelyt, amely gránit pillére lehetne nemzetünk szellemi, spirituális és lelki megújhodásának.

 

Engedjék meg, hogy külön méltassam Patrubány Miklós elnök urat, hogy a meghurcoltatások és számkivetettség ellenére, hűen, nemzetmentő elveiből egy jottányit sem feladva küzdött és épített nagy elődeihez méltóan.

 

Tisztelt Világszövetség, szívemhez mindig közel áll és állt az igazság kutatása és kimondása. A Világszövetség az a táptalaj, melynek köszönhetően számos olyan kérdés és titok kapott választ, mely sokáig ott lappangott nemzetünk lelkének mélyén. Ilyen hiánypótló tevékenységet végző civil szervezetet talán nem is tudnék említeni. Ezért őrizzük és vigyázzunk rá, ahol tudjuk, segítsük és vigyük jó hírét a nagyvilágba.

 

Ehhez kérem a teremtő áldását, jó munkát kívánok mindenkinek, Isten minket úgy segéljen.

 

Falath Zsuzsanna

 

Az első kép korábban, Pozsonyban készült, amikor Falath Zsuzsanna átvette

az MVSZ és az Országos Trianon Társaság által Trianon 100. évfordulójára készített EMLÉKIRATOT

Kép az MVSZ 2023. május 20-án megtartott Küldöttgyűlésről

 

————————————————————————————————————-

 

Támogassa az SZJA 1%-val a Magyarok Világszövetségét,

amely két évtizede egyetlen fillér állami támogatás nélkül működik!

 

Adószámunk: 19672081-1-41

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

11242/230524