Budapesten, a Turul Házban ülésezett 2023. május 20-án a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) Küldöttgyűlése.

Az MVSZ legfőbb döntéshozó testülete egyhangú szavazattal támogatta az Elnökség kezdeményezését, és azzal a felhívással fordul az Országgyűléshez, hogy emelje be Magyarország Alaptörvényébe az 1505. november 23-án, Székelyudvarhelyen, a Székely Nemzetgyűlés által elfogadott Székely Constitutio (Székely Alkotmány) azon cikkelyét, amely a bírók feddhetetlenségét hivatott szavatolni.

 

Borsos Géza, a Székely Nemzeti Tanács alapító atyja és Patrubány Miklós elnök közös előterjesztését az MVSZ Elnöksége és Küldöttgyűlése azért karolta fel, mert ettől reméli Magyarország erkölcsi megújulását, hiszen a magyar nemzet nem tud egy olyan államban gyarapodni, ahol nem érvényesül az igazság.

 

A Székely Constitutio bírákra vonatkozó cikkelye így szól:

 

„Azon bíró, ki Isten és ország törvényeitől elhajolva, könyörgés vagy ajándék által megnyeretve, részrehajló lenne, számüzessék,

minden ingóságai fölprédáltassanak, ingatlan jószágai elvétessenek, s Székely Országban soha ne lakhassék.

Ekként bűnhődjön még az is, ki maradásában vagy visszajövetelében fáradozna.”

 

A Küldöttgyűlés tárgysorozatára vette az Egészségügyi Világszervezetben (WHO – World Health Organization) zajló folyamatokat, és megállapította, hogy az elmúlt egy év alatt a WHO továbblépett azon az úton, amelyen az eljövendő világjárványokra való álságos hivatkozással, sorozatosan folytatódó vakcinázásokkal olyan nyílt egészségügyi diktatúrát próbál létrehozni, amely során a WHO a nemzetállamok kormányai fölött átnyúlva kötelező vakcinázásoknak kívánja az emberiséget alávetni.

 

A Magyarok Világszövetsége elsőként hívta fel a magyar állam és a magyar társadalom figyelmét az ITPPP (Iternational Treaty for Pandemic Preparedness and Prevention – Nemzetközi Egyezmény a Világjárványokra való Készültségért és Megelőzésért) álcájában lopakodó embertelen diktatúrára. (Lásd közleményünket a 2022. március 1-jén megtartott rendkívüli sajtótájékoztatóról itt:

www.facebook.com/vilagszovetseg/posts/4960981583968981

 

az Áder János köztársasági elnöknek írt levelet itt:

www.facebook.com/vilagszovetseg/posts/5119771581423313

 

valamint az MVSZ Küldöttgyűlésének és Elnökségének tavalyi felszólalását itt:

https://www.facebook.com/…/vilag…/posts/5200417646692039 )

 

Eleddig minden figyelmeztetés hiábavalónak bizonyult. Magyarország vesztébe rohan, ha nem lép ki haladéktalanul a szemlátomást megfékezhetetlen WHO-ból.

 

A Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlése ezért Magyarország Kormányához és az Országgyűléshez fordul és kéri Hazánknak a WHO-ból való haladéktalan kilépését. Egyúttal felhívta saját WHO Munkacsoportját, amelynek elnöke dr. Tamasi József, hogy havi gyakorisággal tartsanak sajtótájékoztatót e tárgyban a magyar társadalom és a magyar állam figyelmeztetésére.

 

Akit érdekel, hogy miért kell egy élni akaró országnak a WHO-ból kilépnie, az olvassa el az MVSZ székházában tavaly augusztusban megtartott III. COVID-konferencián elhangzott kiváló előadást itt: www.facebook.com/vilagszovetseg/posts/5414679278599207 .

 

A Küldöttgyűlés 2023. augusztus 15-20. közötti időszakra összehívta a Magyarok XI. Világkongresszusát, 500 felsőházi elvű és 500 alsóházi elvű küldöttel. A Világkongresszus címének, jelmondatának, valamint konferenciái számának meghatározását a Küldöttgyűlés az MVSZ Elnökségének hatáskörébe utalta, amely erről soron következő ülésén, várhatóan 2023. augusztus 18-án dönt.

 

A Küldöttgyűlés elfogadta a Magyarok Világszövetsége 2022. évi közhasznúsági jelentését, a 2022. évi költségvetés végrehajtását, valamint a 2023. év költségvetését.

 

A Küldöttgyűlés teljes támogatásáról Biztosította Juhos Gábor Trianon-maraton nemzetépítő sportmozgalmat, amelyet az MVSZ Elnöksége 10 évre az MVSZ kiemelt programjává rendelt. Az ülésen jelen volt Juhos Gábor is, aki bejelentette, hogy 2023. június 4-én a Nagycenk-Sopron szakaszon versenyez. Bővebbet itt: https://mvsz.info/?page_id=4701

 

A Küldöttgyűlés eseményeire és az ott elhangzottakra még visszatérünk.

 

————————————————————————————————————-

 

Támogassa az SZJA 1%-val a Magyarok Világszövetségét,

amely két évtizede egyetlen fillér állami támogatás nélkül működik!

 

Adószámunk: 19672081-1-41

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

11238/230517