A Magyarok Világszövetsége Petőfi Sándor Bizottságának elnöke, Fuksz Sándor Görgei Artúrról írt könyvet Az elszállt becsületszó címmel.

 Petőfi Sándor igazságának feltárásához, úgy tűnik szükség lesz Görgei Artúr szerepének tisztázására is. Bármennyire is furcsa, tény, hogy miközben saját kora egyértelműen árulónak minősítette Görgeit, manapság minden áron nemzeti hőssé kívánja őt tenni az a magyar hivatalosság, amely továbbra is, fogcsikorgatva tagadja Petőfi Sándor szibériai elhurcoltatását, annak ellenére, hogy Oroszország immár közel egy évtizede hivatalosan is elismerte ezt a tényt. Jellegzetes mai magyar viszonyulás. Botrány.

Fuksz Sándor így vall indíttatásáról: „Sokáig mérlegeltem, hogy ildomos-e egy nemzeti hősről („a nemzet egyik legnagyobb”) hadvezéréről, a hivatalos történész-társadalom által dicsőített történelmi személyről elmondani az ellenkező véleményt…

De van-e hadtörténész, aki górcső alá vette a Görgei által vezetett csatákat és azok elemzése alapján jutott olyan következtetésre, miszerint ő a legnagyobb magyar hadvezérek közé tartozott? Mert a fegyverletételhez nem kell különösebb katonai zsenialitás – főleg nem a feltétenélkülihez. Amely után a vesztes fél minden tábornokát kivégzi a győztes fél. A fővezér kivételével.”

 

Fuksz Sándor könyvének ára 2500 Ft.

Megrendelhető itt: mvsz@mvsz.hu

MVSZ Sajtószolgálat

11318/230816