A Magyarok Világszövetségét 1938. augusztus 18-án hívta életre az Eucharisztikus Világkongresszus idején ülésező Magyarok II. Világkongresszusa azzal a feladattal, hogy a világ összmagyarságának képviseletére hivatott Világkongresszus állandóan működő ügyvivő testületeként szolgálja az egyetemes magyar érdekeket.

 

Kezdeményezője a korábbi és későbbi – vértanú halált halt – miniszterelnök, gróf Teleki Pál volt. Első elnökévé báró Perényi Zsigmond koronaőrt választották, az 1849-es vértanú, felsőházi elnök báró Perényi Zsigmond unokáját.

A kommunizmus évtizedei alatt a Magyarok Világkongresszusa kényszerszünetet tartott, mígnem 1992-ben, 54 éves szünet után megtartották a Magyarok III. Világkongresszusát, amelynek idején Csoóri Sándort választották a Szövetség elnökévé. Azóta a Magyarok Világkongresszusa négyévenként ülésezik. A Magyarok V. Világkongresszusa idején (2000-ben) választották elnökké Patrubány Miklóst, akit ötször újraválasztottak e tisztségbe.

 

Holnap, az alapítás 85. évfordulóján ülésezik az MVSZ Elnöksége. Az évforduló köszöntésére az MVSZ székháza, a Turul Ház homlokzatán egy magyar és egy angol nyelvű feliratú molinót helyeztek el, amely üzenetet hordoz a magyarságnak a világ megannyi földrészén élő rokon népeihez címezve. A szöveg egy rövid kivonat az Árpától, Árpádig és a Szent Korona Országáig című dokumentumból, amelyet a Magyarok Világszövetségének Ünnepi Küldöttgyűlése fogadott el az alapítás 80. évfordulóján. Alább közöljük a teljes idézetet.

 

Árpádtól, Árpádig és a Szent Korona Országáig

Üzenet a világ magyarságának,

rokon népeinknek, Európának és a nagyvilágnak

(…)

Üzenjük rokon népeinknek

Szólítunk Benneteket, rokon népeink

Lengyelországban, Horvát- és Olaszországban, miként Bajorországban. Svájcban és Norvégiában, Bulgáriában, Észt-, Finn- és Franciaországban, Skóciában, Ír- és Törökországban, Oroszországban, a Balkánon, az Ural környékén és Szibériában.

 

Szólítunk Benneteket

Japánban és Koreában, Kínában és Mongóliában, Nepálban és Indonéziában, Indiában és Afganisztánban, Kazakh- Türkmén-, Kirgíz- és Üzbégisztánban, Örményországban és Azerbajdzsánban, Iránban, Kurdisztánban, a Kaukázusban, Tibetben és Dzungáriában.

 

Szólítunk Benneteket

Afrikában és Amerikában, Dél-Amerika és Vietnám őserdeiben, Mexikóban és a maorik világában.

 

És ha nem hasonlít sem nyelvünk, sem alkatunk, sem bőrünk színe, és akár hitünk sem, de mi mégis rokonok vagyunk, mert számunkra

fontosabb az igazság, mint a jólét,

fontosabb a tisztesség, mint a siker,

fontosabb a méltányosság, mint a haladás.

(…)

Isten minket úgy segéljen!

 

Kelt Budapesten, 2018. augusztus 18-án, alapítása 80. évfordulóján

A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE ÜNNEPI KÜLDÖTTGYŰLÉSE

MVSZ Sajtószolgálat

11320/230817