Patrubány Miklós, s Magyarok Világszövetségének elnöke egy korábban vállalt erdélyi kötelezettsége miatt nem lehetett személyesen jelen 2023. november 5-én a STOP WHO! nemzetközi tüntetésen. Üzenetét Hadady László, jeles oboaművész, a Párizsi Zenekonzervatórium volt professzora, aki egyben az MVSZ Stratégiai Bizottságának is tagja olvasta fel. Alább közzétesszük az MVSZ üzenetét és egy képsort a tüntetésről.

Jó napot adjon az Isten!

Hölgyeim és Uraim!

A Magyarok Világszövetsége nevében köszönetet mondok a mai tüntetés szervezőinek és Önöknek, résztvevőknek, akik számos országból jöttek ma ide azért, hogy határokon átnyúló összefogással megpróbáljunk gátat vetni az Egészségügyi Világszervezet (angol betűszóval WHO) színeiben zajló kendőzetlen kísérletnek, amellyel egy nemzetek és államok fölötti egészségügyi világdiktatúrát próbálnak az emberiségre rákényszeríteni.

A 85 évvel ezelőtt alapított Magyarok Világszövetsége a világ legnagyobb magyar civil szervezeteként az első pillanattól kezdve szembeszegült a 2020. évben az emberiségre szabadított COVID-mizériával, és 2020 óta évről évre befogad, védnökösködik, és az Orvosok a tisztánlátásért mozgalommal együttműködve megszervez olyan nemzetközi konferenciákat, amelyek megpróbálják felderíteni a világ és az ország politikai és sajtóbeli fősodrának rejtett szándékait. Ennek eredményeként 2021. augusztus 20-án a Magyarok X. Világkongresszusának Záró-konferenciája részletes vita után nevén nevezte a koronavírus kapcsán világszerte elrendelt világzárványt, a kényszer-vakcinázásban tetőző kényszerítő intézkedések sorát, és kimondta:

Ez FASIZMUS! Ez a COVID-FASIZMUS!

Egyben harcra hívott a COVID-fasizmus ellen a Szent Korona erejével. Annak a Szent Koronának az erejével, aki a magyar államiság legfőbb szimbóluma, és a magyar állam legfőbb közjogi méltósága!

Természetes következménye volt ennek, hogy amikor hírek szivárogtak ki arról, hogy a WHO kebelében a nagy nyilvánosság megkerülésével készül egy pandémiás készenlétre és megelőzésre vonatkozó államközi szerződés – az ITPPP-ről van szó, International Treaty for Pandemic Preparedness and Prevention – ismét hallattuk a hangunkat: 2022. február 28-án egy rendkívüli sajtótájékoztatót tartva, elsőként hívtuk fel a magyar emberek figyelmét a WHO színeiben lopakodó világdiktatúrára. Egyben levelet irtunk a magyar köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, a miniszterelnök, a külügyminiszter, a kormányt vezető miniszter és az egészségügyért is felelő miniszter részére, amelyben azt kértük, hogy Magyarország jó előre jelentse ki: semmilyen olyan nemzetközi szerződésnek nem lesz részese, amely a WHO-t, vagy bármely más nemzetközi szervezetet feljogosítana arra, hogy Magyarország számára kötelező kezelési, vakcinázási módozatokat írjon elő! Azért nem, mert erre nem ad lehetőséget Magyarország legfőbb törvénye, az alkotmány helyett álló Alaptörvény!

Egyben életre is hívtuk az MVSZ WHO-Munkacsoportját, amelynek dr. Tamasi József az elnöke, és tagjai között találjuk az imént beszédet mondott dr. Pócs Alfrédet – mindketten a Magyarok Világszövetségének tagjai, tisztségviselői. Munkacsoportunk hónapról-hónapra sajtótájékoztatót tart és ismerteti a WHO pandémiás szerződésének előkészületeit, és az ENSZ ide vágó lépéseit, határozatait. Egyben minden alkalommal felhívja a figyelmet arra, hogy milyen veszélyt jelent a WHO diktatúra-kísérlete az egész emberiségre. WHO-Munkacsoportunk előterjesztése alapján megszólalt az MVSZ Elnöksége és legfőbb döntéshozó testülete, a Küldöttgyűlés is. Látva, hogy a WHO megtorpanás nélkül halad a diktatórikus szándék megvalósításában, egyre sürgetőbben kértük Magyarország kormányát, hogy haladéktalanul léptesse ki országunkat a WHO-ból. Felhívásaink eddig sajnos, süket fülekre találtak.

Miközben a WHO törekvései ügyében a magyar kormány tájékoztatása mondhatni nulla, annyi kiderült, hogy Budapest mit sem törődik az általunk és sokak által megfogalmazott aggályokkal, és ahelyett, hogy távolságot nyerne a WHO-tól, annak diktatórikus törekvései miatt, ezzel ellentétben, éppenséggel szorosabbra fűzi kapcsolatait Tedrosszal és az általa vezetett WHO-val. Budapesten felavatják a WHO száz fővel induló regionális központját…!? Jól van ez így, kedves testvéreim?

Novák Katalin köztársasági elnök asszony pedig – bár erről nincs tudomásunk hivatalos forrásból – minden jel szerint megszavazta az ENSZ közgyűlésén azt a határozatot, amely tárt kapukat nyit, valósággal megágyaz a WHO-világdiktatúrájának. Jól van ez így, kérdezem?

Akkor mi legyen, kedves Testvéreim?

Ahhoz, hogy a helyes választ megadhassuk, összegezzük, hogy mivé vált mára az Egészségügyi Világszervezet, amelyet egy jobb sorsra érdemes szervezetként, a népek, nemzetek egészségének őrzésére hoztak létre 1948-ban. Hogy mi mindent követtek el gonosz erők a WHO képében, arról ma már hallottunk, és még sokat fogunk hallani. A magunk részéről megállapítjuk, hogy a WHO a 2020-ban kirobbant COVID-fasizmussal mutatta meg igazi arcát, amely közelebbről így fest:

1. A WHO átírta a világjárvány, azaz a pandémia fogalmát, és ezzel lehetővé tette 4 milliárd ember hónapokon keresztül tartó bezárását. Tette ezt egy olyan betegség kapcsán, amely jóval kevesebb halálos áldozatot okozott világszerte, mint ahányan ugyanannyi idő alatt autóbalesetben és öngyilkosság folytán veszítik életüket !?

2. A WHO a maga szintjére alacsonyította le az orvostudományt azzal, hogy egy másik „ajánlással” – amit világszerte futtatott ügynökei keresztül is vittek –megtiltotta az áldozatok boncolását. Márpedig köztudomású, hogy boncolás nélkül nincs orvostudomány! Csupán kuruzslás van!

3. Legveszélyesebb „ajánlásával” rászabadított az emberiségre egy kísérleti szakaszban lévő vakcinát, amelynek a beoltottai sokkal nagyobb arányban halnak meg, mint azok, akik nem hagyták magukat vakcinázni, és amely vakcina emberek százmillióinak károsította az immunrendszerét.

Ezen felül, a WHO cinkos abban, hogy a 2015. év orvosi Nobel-díjasa, Ómura Szatosi által felfedezett Ivermektint, amely valóságos csodaszerként sok milliárd adagban lett beadva, és amely bizonyítottan hatásos a SARS-COV2 ellen, elhallgassák, beszerzőit, alkalmazóit büntető eljárásoknak vessék alá…

Tette mindezt a főigazgató és köre ügyködésével, Bill Gates-ek és a Big Pharma „segítségével”, az országok béna asszisztálásával. Ezek hallatán kérdezzük Tőletek, kedves Testvérek:

Több-e mára a WHO egy bűnbarlangnál?

Ezért a Magyarok Világszövetsége javasolja:

1. Szólítsuk fel ismételten Magyarország és a ma itt képviselt országok kormányait, hogy haladéktalanul léptessék ki országukat a WHO-ból. Oda addig vissza ne térjenek, amíg az nem válik kizárólag az államok közötti nemzetközi szervezetté, amíg ki nem zárja a Bill Gates-ek és a mindennemű pharmák beleszólását döntéshozatalába, tevékenységébe. Egyetértetek?

2. Sokan azt vallják, hogy a WHO-t fel kell oszlatni. A Magyarok Világszövetsége úgy ítéli meg, hogy országainknak nem áll módjában ezt keresztülvinni. De együtt talán megálljt tudunk parancsolni a WHO-diktatúrának. STOP WHO! Egyetértetek?

3. Hívjuk fel kormányainkat, hogy kezdeményezzék az ENSZ közgyűlésének rendkívüli közgyűlését a WHO ámokfutásának megállítására. Mivel ez az ámokfutás a COVID-mizériában gyökerezik, kezdeményezzék az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésezését is, azzal a feladattal, hogy hozzon kötelező határozatokat, amelyek világszerte lehetővé teszik a SARS-COV2-vel kapcsolatos bűnüldözést, a gyanúsítottak vád alá helyezését. Terjedjenek ki a BT nemzetközi vizsgálódást lehetővé tevő határozatai a CHEMTRAIL, a HAARP, az 5G és az emberi genóm módosítására, az ember klónozására is.

Egyetértetek?

Úgy legyen!

Isten minket úgy segéljen!

Patrubány Miklós István Ádám

(A Magyarok Világszövetsége elnökének üzenete a Budapesten, 2023. november 5-én megtartott STOP WHO! tüntetésre)

A Kossuth téri tüntetés teljes felvétele itt tekinthető meg:

———————————————————————————————————

Videó: Köszönet Máhr Viktóriának és Berán Zoltánnak a nagyszerű élő közvetítésért.

Kövessen minket a Magyarok Világszövetsége Facebook-oldalon is!

Híreinket olvashatja honlapunkon is: www.mvsz.info

MVSZ Sajtószolgálat

11381/231106