A Székely Nemzetgyűlés Kezdeményező Testület felháborodott hangnemű közleménnyel – Hamis tulipános hadművelet – tiltakozik az ellen, hogy az RMDSZ és a Székely Nemzeti Tanács, felbátorodva Potápi Árpád “eléggé el nem ítélhető” megszólalásán, harsány félretájékoztató kampányt indított, amelynek végső célja a székely nép statisztikai úton való felszámolása. A közlemény felemlegeti az Erdélybe juttatott forint milliárdokat, felszólítja Orbán Viktor miniszterelnököt is, hogy határolódjék el nyilvánosan Potápi Árpádtól kijelentésétől, és így fogalmaz: „A székely nép eltüntetésének támogatása nem szolgálhatja sem a választási kampányban levő kormánypárt érdekét, és legkevésbé a székely nép, valamint a magyar nemzet jövőjét.”

Alább a teljes közlemény.

 

Hamis tulipános hadművelet

 

A jórészt székely közpénzekből működő RMDSZ-gépezet gőzerővel folytatja a székely nép eltüntetését célzó műveletet. Minden népnek, így a székelynek is istenadta joga van az élethez, a szabadsághoz és saját tulajdonú ősi földjéhez, Székelyföldhöz. A léthez való jog magába foglalja a népek jogát a létüket érintő fenyegetések elleni védelemhez, így identitásuk védelméhez is.

 

„A Krisztus Urunk születését követő negyedik század óta” folyamatosan Erdélyben, saját szülőföldjén, döntően a Székelyföldön élő székely nép ellen sajátos merénylet zajlik: kísérlet puszta létezésének letagadására, a székely nép statisztikai felszámolására.

 

A Székely Nemzetgyűlés Kezdeményező Testülete szervezésében 2022 januárjában elindított Petíció több ezer támogató aláírása és a Nicolae Ciucă román miniszterelnökhöz intézett MVSZ elnöki beadvány a közösségi összefogás erejével meghiúsította a székely etnikum törlését a népszámlálási kérdőívről. A székely nép statisztikai megsemmisítésének szándéka azonban ezzel nem ért véget, az RMDSZ és Izsák Balázs, a merénylet tervezői aljas szándékuk végrehajtását nem adták fel. Felbátorodva Potápi Árpádnak, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkárának nyílt beavatkozásán – aki arra bíztatta az összes romániai székely és magyart, hogy vallja magát magyarnak –, hadba állították a rendelkezésükre álló „udemerés” apparátus megtévesztő, manipulatív, hazug hatalmi gépezetet: a magyar nyelvű elektronikus és írott sajtót, a közösségi médiát, az adminisztrációs hálózatot, a polgármesteri hivatalok mellett felállított tájékoztató irodákat és szövetségeseiket, a „partner szervezeteket”. Csak ebből van 23, és egyik sem székely! Székelyföldön mindezek működtetését a székely emberek, adófizetők pénzéből oldották meg!

 

Az RMDSZ, az erdélyi egyházakat is felhasználva – a román törvényhozást és azt a kormányt, amelynek ő maga is tagja a statisztikai adatok meghamisításának szándékával is meggyanúsítva –, valótlanságokat állít és félretájékoztatja a székely közösség tagjait.

 

A székely nép identitása ellen elkövetett cselekmény, mint kulturális genocídium, bűntettnek minősül.

 

Az RMDSZ és Izsák Balázs, valamint bűnsegédei tudatában voltak annak, hogy az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 27. cikkének az etnikai, vallási vagy nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogaira vonatkozó rendelkezései értelmében súlyos jogsértést követtek

volna el azzal, hogy a 2022-es népszámlálási kérdőívről törölik a székely etnikumot. Az ENSZ tagállamai által 1948-ban megkötött, a népirtás bűntettének megelőzésére és büntetésére vonatkozó Egyezmény II. szakasza kimondja, hogy népirtás alatt bizonyos nemzeti, népi, etnikai, vallási csoport teljes vagy részleges fizikai megsemmisítésének előidézése értendő. Az Egyezmény III. szakasza ugyanakkor előírja, hogy büntetés alá esnek azok a bűnrészesek is, akik szövetkeztek vagy kísérletet tettek a közvetlen és nyilvános felbujtásra.

 

Ezennel felszólítjuk az RMDSZ-t és 23 „partner szervezetét”, hogy azonnal hagyjanak fel a székely emberek megtévesztésével. Utasítsák a népszámlálás kapcsán megszólaló valamennyi emberüket és intézményüket, hogy többé ne biztassák a székely embereket székely voltuk megtagadására, és tudatosítsák minden alkalommal, hogy az is, aki székelynek vallja magát, a romániai magyarság statisztikai létszámát növeli.

 

Egyben felhívjuk Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktor urat, hogy határolódjék el nyilvánosan Potápi Árpád eléggé el nem ítélhető megnyilvánulásától. Különben az a látszat keltődik, hogy a magyar kormány forint-milliárdjai késztetik arra az erdélyi – sok esetben székely – politikusokat, és a 23 „partner szervezetet”, hogy a székely népet önfeladásra biztassák. A székely nép eltüntetésének támogatása nem szolgálhatja sem a választási kampányban levő kormánypárt érdekét, és legkevésbé a székely nép, valamint a magyar nemzet jövőjét.

 

Gyergyócsomafalva, 2022. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony Napján

 

A székely nép nevében

 

A Székely Nemzetgyűlés Kezdeményező Testülete [1]

 

[1] A Székely Nemzeti Tanács (SZNT), azzal, hogy vezetői elárulták a székely népet, megfosztotta magát e jogtól.

 

——————————————————————————————

 

Kövessen minket a Magyarok Világszövetsége Facebook oldalon is!

 

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat

11035/220329