Őseink nyomában

őstörténeti konferencia

Dolgozatkérő levél

Tudatjuk, hogy idén, augusztus 15-20. között sor kerül a Magyarok XI. Világkongresszusára, Szkítákkal a Sötétség ellen címmel, amelynek fő célkitűzéseit az itt mellékelt ALAPVETÉS tartalmazza. A Világkongresszus keretében számos konferenciát szervezünk, ezek között egy őstörténeti konferenciát is.

 

Témaköreink:

 

• Mit ír Hérodotosz a szkítákról? (Hérodotosz történeti könyvei I-IX. Görög és latin szövegkiadás. H. Rudolph Dietsch, Herodoti Historiarum I-II. Lipsiae 1885., Latinul: Carolus Müller (ed.) Herodoti Historiarum Libri IX. Parisiis 1844. Magyarul: Télfy János, Magyarok őstörténete. Görög források a szkíták történetéhez. Pest, 1863 (repr. 2001)., Geréb József, Hérodotosz történeti könyvei I-III. Budapest, 1892-93. Muraközi Gyula, Hérodotosz, A görög-perzsa háború. Budapest, Osiris, 2004.

 

• Mit ír Sztrabon a szkítákról? Strabon, Geographika. Fordította Földy József. Budapest, Gondolat, 1977.

 

• Mit ír Plutarkhosz a szkítákról és a párthusokról? Plutarkhosz, Párhuzamos életrajzok I-II. Fordította Máthé Elek. Budapest, Osiris, 2001.

 

• Mit ír Lukianosz a szkítákról? Lukianosz Összes művei I-II. Budapest, Magyar Helikon, 1974.Sok fordítóval.

 

• Mit ír Q.Curtius Rufus a szkítákról? Q. Curtius Rufus, A makedon Nagy Sándor története. Fordította Kárpáty Csilla. Budapest, Szukits, 1967, (2002). Latin szöveg, német fordítással: Geschichte Alexanders Grossen I-II. WBG Darmstadt 2007.

 

Kérjük az érdeklődőket, akik dolgozattal jelentkeznének, hogy írják meg tervezett előadásuk címét és rövid kivonatát (max. 1000 leütés). Amennyiben képet is kívánnának mellékelni, úgy kérjük, hogy azt jpg-formátumban külön csatolják. A jelentkezéseket 2024. május 27-ig várjuk az mvsz@mvsz.hu és az mxivk2024@gmail.com címre.

 

A beküldött jelentkezéseket konferenciánk Szervezőbizottsága legkésőbb 2024. június 10-ig kiértékeli, és dönt befogadásukról. A befogadott dolgozatok megírására a szerzőknek majd 5 hét áll rendelkezésükre.

 

Tudatjuk, hogy mindazok, akiknek befogadjuk a dolgozatát, a Magyarok XI. Világkongresszusának előadói lesznek, akik egyben a Világkongresszus szavazati joggal rendelkező felsőházi elvű küldöttei.

 

Szeretettel várjuk érdeklődő nemzettársaink jelentkezését.

 

Budapest, 2024. május 4.

Dr. Bakay Kornél,                Bognár Ferenc

a konferencia tb. elnöke, a konferencia koordinátora

 

Patrubány Miklós,

a Világkongresszus Szervezőbizottságának elnöke

 

Melléklet:

A Magyarok XI. Világkongresszusa – ALAPVETÉS

https://www.facebook.com/vilagszovetseg/posts/688891306776803

 

 

 

 

 

 

Kövessen minket a honlapunkon www.mvsz.info is.

 

A 86. életévébe lépett, legnagyobb magyar civil szervezet 2000 óta semmilyen állami támogatásban nem részesül.

SZJA 1%-ának átutalásához a Magyarok Világszövetségének adószáma: 19672081-1-41

 

Közhasznú szervezetünket ezen a bankszámlán lehet támogatni:

IBAN: HU53 1030 0002 2010 2159 0000 3285

(SWIFT: MKKBHUHB XXX)

 

Idén minden beérkezett támogatást a Magyarok XI. Világkongresszusára fordítunk.

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

11522/240508