Egy héttel ezelőtt, a Magyarok Világszövetsége Küldöttgyűlésének idején, megjelent az MVSZ által világnyelveken való kiadásra szánt Trianon-könyv francia változata is, Vajta Dénes szerkesztésében. A tavaly a Magyarok X. Világkongresszusa idején megjelent német nyelvű változat immár a harmadik kiadásánál tart.

 

Az MVSZ kiadásában világnyelveken megjelenő Trianon-könyv tíz kiváló szerző tanulmányából és kilenc fontos mellékletből áll össze. A trianoni békeparancs gyalázatos folyamatát maga a főszerkesztő, Vajta Dénes  írta, jelentős mértékben támaszkodva Henri Pozzinak, Clémenceau francia miniszterelnök rejtjelező haditudósítójának tollából megjelent könyvre, melynek címe Les Coupables avagy Az igazi bűnösök. A könyv egyik kiemelkedő írása – az angol Lord Rothermere Hungary’s Place in the Sun, amely a két világháború között ráirányította a világ figyelmét a trianoni békeparancs tarthatatlanságára – most először jelenik meg francia nyelven. Zétényi Zsolt tanulmánya Magyarország történeti alkotmányát, azaz a Szent Korona Országát mutatja be, amely alkalmas arra, hogy rádöbbentse a békecsinálók utódait, hogy milyen bűn volt Európa legtökéletesebb államát ízeire szaggatni. Kocsis István a Szent Korona misztériumát mutatja be. De olvashatja a francia nyelvű közönség Horváth Jenő kiemelkedő diplomáciatörténeti tanulmányát, amellyel végképp bebizonyította, hogy Tisza István miniszterelnök semmiképpen sem hibáztatható az első világháború kirobbantásáért, amit róla meggyilkoltatása után oly alantasan elterjesztettek Edvárd Benes és társai.

           

A kötet egyik szerzője, dr. Léh Tibor, Sorbonne-on végzett párizsi ügyvéd, az MVSZ Franciaországi Országos Tanácsának elnöke véleménye szerint ez a könyv, amelyhez Patrubány Miklós és Raffay Ernő írt ajánlást, áttörést hoz majd a francia elit Trianon-szemléletében.

 

Vajta Dénes 1956-os emigráns Bécsben végezte a jogi egyetemet és felsőfokon beszéli a német, az angol és a francia nyelvet. Így a szerkesztésében megjelent idegen nyelvű változatok fordítását is jelentős mértékben ő végezte. Vajta Dénest idén megválasztották az Országos Trianon Társaság ügyvezető alelnökévé.

 

A könyv a Magyarok Világszövetségénél kapható:

 

Ára: 3.500 Ft (az MVSZ tagjai és aláírásgyőjtői számára: 2.500 Ft)

 

A könyv 500 Ft-os postaköltség-többlettel meg is rendelhető magyarországi címekre. A postázás előzetes banki átutaláshoz kötött, amelyet a Magyarok Világszövetségének bankszámlájára kell teljesíteni, feltüntetve a postázási címet is. Az MKB-nél vezett bankszámla száma:

10300002-20102159-00003285

 

Megrendeléseket az mvsz@mvsz.hu címre kell küldeni.

MVSZ Sajtószolgálat

11060/220527