Szent Imre napja van. Hét évvel ezelőtt, 2014-ben adtuk hírül, hogy Dr. Balogh Sándor három évtizedes kutakodása teljes sikerrel végződött. Az Amerikában élő politológus professzornak sikerült eloszlatnia minden kétséget afelől, hogy Amerika közvetlen névadója a firenzei, olasz származású Amerigo Vespucci Szent István király fiáról, Imre hercegről kapta a nevét. Bizonyítására a koronát egy olyan firenzei oltárkép tette fel, amelyet száz évvel Amerika felfedezése előtt festettek, és amelyiknek egyik központi alakja fehér liliommal a kezében Amerigo D’ Ungheria, azaz Magyarországi Imre, avagy Szent Imre, kezében a szüzesség jelképével. A bizonyítás hatására abban az évben New York állam fővárosa, Albany polgármestere  Amerigo Vespucci emléknappá nyilvánította november 5-ét. Ezért a bizonyításáért a Magyarok Világszövetsége a Magyar Nemzetért Érdemérem Ezüst Fokozatával, az élő ember számára odaítélhető legmagasabb kitüntetéssel jutalmazta Dr. Balogh Sándor professzort. 

Az már csak hab a tortán, hogy a firenzei templom, amelyben Szent Imre Amerika-névadó voltának perdöntő bizonyítéka található Szent Márton nevét viseli, annak a Szent Mártonnak a nevét, aki Franciaország védőszentje, és akiről ma már tudjuk, hogy hun azaz magyar király volt. Alább ismételten közzétesszük hét évvel ezelőtti közleményünket.

Amerikának is van védőszentje

Dr. Balogh Sándor

Mindenki tudja, hogy Amerikát Amerigo Vespucciról nevezték el. De kiről nevezték el Amerigot?

Ezt már sokkal kevesebben tudják, még a magyarok és olaszok közt is. Legalábbis én soha nem hallottam, hogy magyarok, főleg a magyar katolikusok azzal dicsekedtek, hogy Amerika, illetve Amerigo a mi Szent Imrénkről kapta volna a nevét. Pedig így van! Ezért Amerika névnapja november 5-én, Szent Imre napján van!

Én is nagy meglepetéssel olvastam több, mint harminc évvel ezelőtt, hogy Amerika eredeti névadója Imre volt. Amerikai napilapokban volt egy rovat, ami „Hiszed vagy nem” cím alatt érdekes tényeket közölt. Ide küldte be Claude Klarkowsky atya, egy csikágói lengyel pap és amatőr genealógus, ezt a meglepő információt:

Hiszed vagy nem!

MAGYAR HERCEG AMERIKA NÉVADÓJA

Martin Waldseemüller nevezte el az új földrészt 1507-ben, a firenzei Amerigo Vespucciról, akit a magyar Szent Imréről (Imre > Emericus > Amerigo) neveztek el.

Eleinte én is azok közé tartoztam, akik inkább nem hitték, vagy legalábbis kételkedtek. Így, Klarkowsky atya információjára támaszkodva, ezt megírtam egy rövid levélben a helyi katolikus lap, az Evangelist-nak. Ők lehozták a levelet, és pár nap múlva kapok egy telefonhívást egy helyi paptól, aki olvasta a levelemet.

Azzal kezdte, hogy először ő is szkeptikusan fogadta a hírt, mert „ezek a kelet-európai bevándorlók azt hiszik, hogy még a spanyolviaszt is ők fedezték fel.” Majd elővette Egyháztörténelem könyvét, amit a szemináriumban használtak, és íme, szó szerint ezt találta:

MAGYARORSZÁG …  Szent István, a magyar Hon Atyja,  1038. augustus 15-én halt meg. Szerencsétlenségre, egyetlen fia, Szent Imre – Amerigo Vespucci és következőleg, Amerika védőszentje, [patron saint] – egy vadászbalesetben halt meg. (A Summary of Catholic History, Volume I Ancient &Medieval History, By Newman C Eberhardt, C. M;  Herder Book Co; St. Louis 2, MO. 538 o. saját kiemelésem)

Ezen felbátorodva, feltettem ezt a hírt az akkor még létező MAGYAR KATOLIKUS VASÁRNAP c. hetilapra, amire egy másik hírt kaptam. Dr. Horváth Miklós, aki pap-tanár volt a katolikus John Carroll Egyetemen, küldött egy kivágást az Our Sunday Visitor egyik 1931-es számából, ahol John Noll érsek, a Fort Wayne-i egyházmegye püspöke írta, hogy:

“Szent Imre örökös szüzességet fogadott. A tény, hogy ez a fiatalember hűségesen megtartotta esküjét négy éves házassága alatt is, és így első lelki virága volt egy újonnan kereszténnyé lett népnek, Szent Imre emlékét olyan különleges fénybe emelte, amilyet nehéz lenne találni az emberiség történetében.  Népszerűsége nőtt, Európa fiatalságának a védőszentje lett Sanctus Emericus vagy Americus név alatt. Mikor Amerigo Vespucci született, ügyvéd apja, egy firenzei nemes, állítólag szándékosan választotta Szent Imrét harmadik fia égi patrónusának olasz változatban, ezért Amerigonak nevezte. Így, Magyarországot tekinthetjük a nagy Amerika névadójának.”

Egy másik levélíró küldött egy újságkivágást, amelyben Dr. Howard V. Harper amerikai történész veti fel, majd válaszolja meg a kérdést:

„Honnan kapta Amerika a nevét? Okos tudósok azt válaszolják, hogy a 16. századbeli felfedezőről, Amerigo Vespucciról. Ez persze igaz. De az igazán érdekes rész az, hogy annak idején sok olasz szülő nevezte fiúgyermekét a 11. századbeli magyarról, Szent Imréről. Imre latinul Emericus, aminek az olasz formája Amerigo.  Így egy nyelvi ugrással, Amerikát Szent Imréről nevezték el.” (Acron Beacon Journal, Nov. 3, 1962, p. 9). Azt is tudjuk, hogy Amerigo Vespucci nagypapája is Amerigo volt, Amerigho et Matteo di ser Nastagio di ser Amerigho Vespucci. Tehát nem csak a mi Amerigónk használta az Imre nevet, hanem a nagypapája is, nem csak a keresztlevél szerint, hanem ez van a nagypapa sírkövén is!

Msgr. Pap György közölt a Magyar Kultúra 1968 decemberi számában egy fényképet az 1391-ben készült szárnyas oltárképről, a Firenze környéki Settignano St. Martino a Mensola kápolna főoltáráról, amit sajnos, nem találtam meg. A főoltár felett egy háromszárnyú festmény van, amelynek a középső részén találjuk meg Szent Imrét. Ez a férfialak fehér liliommal, a szüzesség jelképével a kezében, mint Amerigo D’Ungheria van azonosítva.

A három részből álló oltárkép alatt a felirat:

Bal szélső: SCA MARA MADALENA SCO NICCHOLO SCA CHATERINA

Középső SCO GIULIANO SCO AMERIGHO D UNGHERIA MCCCLXXXXI OTTOBRE

Jobb szélső SCO MARTINO SCO GHIRIGORO PAPA SCO ANTONIO ABATE

 Sikerült megszereznem Prokopp Mária művészettörténész jóvoltából a középső kép fényképét, amelyen Szűz Mária van a kis Jézussal a karján, két szenttel, Szent Juliánnal és Magyarországi Szent Imrével körülvéve, és előtte a kápolna kegyura, a képet festető Amerigo Zati térdel.

 

      Ez a középső kép:

Így nyilvánvaló, hogy az üzletember a saját névadójának és védőszentjének a képét festette meg, tehát az Amerigo és Imre név közti kapcsolat tagadhatatlan. A másik szent, Guiliano, Amerigo Zati testvérének, Juliannak a védőszentje. Tüske Anna történész szerint a két szárnyképen látható szentek Amerigo Zati gyermekeinek a védőszentjei. (http://tuskesanna.eu/international/node/25)

Ebből az is kiderül, hogy nem az oltárkép okozta az Amerigo név elterjedését, hanem attól függetlenül, a nevet már rég használták és tudták, hogy ki volt Szent Imre, legalábbis Firenze környékén, és ez a magyarázata az oltárképnek. Ennek köszönhető az is, hogy a mi Amerigonknak a nagypapája is Amerigo volt, és ez van a sírkövén is.

Így az Amerigo – Szent Imre kapcsolat tagadhatatlanul dokumentálható.

Nézzük most az Amerigo – Amerika kapcsolatot, illetve annak magyarázatát.

Mindenki tudja, hogy Kolumbusz volt a felfedező. De ő nem tudta, hogy mit fedezett fel, illetve ő azt hitte, hogy egy rövidebb utat talált Indiába, és azért is nevezték a bennszülötteket indiánoknak.

Vespucci volt, aki rájött csillagászati számítások alapján, hogy ez nem India, hanem egy “Új Világ”, és egy óceán választja el Indiától. Erről írt tudósítása elterjedt az európai tudós körökben. Tehát ez a tudományos felfedezés volt Vespucci érdeme, amiért 1507-ben, mikor  a  Cosmographiæ Introductio című térképgyűjtemény szerkesztői, köztük  Martin Waldseemüller, elhatározták, hogy “Új Világ” nem hangzik jól, mint egy kontinens neve. Ezért az addig névtelen kontinenst Amerigo Vespucciról nevezzék el. Martin Waldseemüller, miután a térképhez írt kísérő szövegben megmagyarázza a név eredetét, megjegyzi, hogy „nem látja, hogy bárkinek is joga lenne tiltakozni ez ellen!”

A név alakulása könnyen követhető: Imre > Emericus >Amerigo >Amerika. Az Amerika névben tehát meg lehet találni a latin Emericus nyomát is. Mivel azon nyelvekben, amelyek a tárgyakat nemek szerint osztályozzák (mint a latin vagy az olasz), a földrajzi nevek mindig nőneműek és rendszerint „a”-ra végződnek, a hímnemű Emericus illetve Amerigoból Americus helyett az „a”-ra végződő nőnemű Amerika lett. 

Ezért egyesek az alábbi latin nyelvű iratot tartják Amerika Keresztlevelének, amelyben Waldseemüller kifejti a névadás történetét.

Eredetileg az Amerika név csak DÉL-AMERIKÁRA vonatkozott, és csak 1538-ban alkalmazta a híres földrajz-szakértő, Gerard Mercator az északi földrészre is.

Waldseemüller eredeti térképe 1507-ből

 A térkép teljes neve „Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii aliorumque lustrationes”, azaz Egyetemes Világtérkép a Ptolomeusi hagyomány és Amerigo Vespucci és mások felfedezései alapján (forrás Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Waldseem%C3%BCller_map).

Amerika neve tisztán látható az alábbi részleten (forrás u.o.):

India, amit Kolumbusz vélt felfedezni, tisztán látható a térképen az ázsiai kontinensen, ahol valójában van:

Annakidején ezer példányt adtak ki, és az egyetlen létező térképet 2003-ban  tízmillió dollárért vette meg Amerika. Jelenleg a Library of Congress-ben van kiállítva, mint Amerika születési oklevele. (http://www.loc.gov/loc/lcib/01078/discovering.html)

 

MVSZ Sajtószolgálat

8403it/211105