prof. Tanka Endre

Dr. Tanka Endre emeritus professzor a magyarországi tudományos élet kiemelkedő alakja, az MTA doktora, akit a nagyközönség elsősorban az anyaföld jogi védelmében kifejtett munkássága alapján ismer. Ám a professzor úr a rá jellemző pontossággal és elmélyültséggel több más kritikus kérdéskört is megvizsgált, olyanokat, mint az 5G illetve a Hazánk égboltját is barázdázó vegyi csíkokat, a CHEMTRAILS-t. Ez utóbbiaknak egy 40 oldalas, gazdagon lábjegyzetelt tanulmányt szentelt, amelyet már tavaly novemberben közzétett a Varga Domokos György által szerkesztett szilajcsiko.hu. Tekintettel a tanulmány jelentőségére, valamint arra, hogy e vegyi csíkok kihatnak bolygónk életének szinte minden vetületére, úgy döntöttünk, hogy illeszkedve világháló olvasói szokásaihoz, 25 részletben, öt hét alatt az MVSZ Sajtószolgálat is közzéteszi azt.

 

Mindenkinek felelős és figyelmes olvasást kívánunk Prof. Tanka Endre döbbenetes feltárásához.

 

20/25

A független légkörfizikusok igaza az utolsó szó jogán

 

A CLINTEL, avagy a Klímaintelligencia


Ma 31 ezer független klímatudós áll ki a bizonyított „üvegháztartás törvény” igaza mellett, és nemzetközi összefogásuk a CO2-kibocsátás megszüntetését célul tűző klímazsarolás feladását követeli az NWO stratégiájától. A szerveződés első lépése 2019-ben egy független alapítvány, a Climate Intelligence (CLINTEL, vagyis Klímaintelligencia) létrehozása volt, amelyet a hiteles éghajlati tudomány és klímapolitika támogatására Guus Berkhout geofizikus professzor és Marcel Crok tudományos újságíró alapítottak. A CLINTEL kezdeményezésére 1400 klímatudós 2022 nyarán Világ-éghajlati Nyilatkozatot (World Climate Declaration: WCD) tett közzé. Ennek fő üzenete: nincs éghajlati vészhelyzet! A tézisei pedig négy pontban összegezhetők:

  • a globális felmelegedés tény, de nem válság;
  • a globális felmelegedésnek nagyrészt természeti okai vannak;
  • a nagyobb légköri CO2-koncentráció áldást jelent, és végül
  • az éghajlati intézkedéseknek az alkalmazkodásra kell összpontosítaniuk. A WCD – többek közt – kiemeli: „meg kell szabadulnunk a kiforratlan éghajlati modellekbe vetett naiv hittől. A jövőben a klímakutatásnak lényegesen nagyobb hangsúlyt kell fektetnie az empirikus bizonyítékokra.

A 31 ezer klímatudós nemzetközi fellépését – a klímanyilatkozat megszületése óta – a CLINTEL-csoport szervezi és irányítja. Ez akciótervet dolgozott ki az éghajlatváltozásokhoz való sikeres alkalmazkodásunkra, amit világszerte megfontolásra ajánl a kormányoknak és a vállalatoknak. Az akcióterv a következő alaptételekre épül:

  • a természetes okok döntően hozzájárulnak az éghajlat változásaihoz,
  • a felmelegedés a vártnál lassúbb volt,
  • nem megfelelő modellek alapján alakítják ki a klímapolitikát,
  • a CO2 nem szennyező anyag, hanem fontos táplálék a növények számára és a földi élet alapja;
  • a globális felmelegedés, feltételezve, hogy egyáltalán valós, nem növelte a természeti katasztrófák előfordulását;
  • az éghajlat-politikának tiszteletben kell tartania a tudományos és a gazdasági realitásokat, nem alapulhat hamis fikciókon.

A CLINTEL-csoport végkövetkeztetése: „Nincs klíma-vészhelyzet. Ezért nincs ok pánikra és riadalomra. Határozottan ellenezzük a 2050-re javasolt káros és irreális, nettó nulla CO2-kibocsátási politikát. Ha jobb megközelítések születnek, és minden bizonnyal meglesznek, akkor elegendő időnk van az átgondolásra és az újbóli alkalmazkodásra.”[42]

 

———————————————————-

[41] Érdemes tudni: a „hivatalos” klímaelmélet szerint sem a CO2 a legkárosabb üvegházhatású gáz. A bolygón az üvegházhatás mintegy 95 % -át a levegőben lévő vízgőz okozza, és a fennmaradó öt százalékon osztozik az összes többi. Miskolczi kimutatta, hogy ha megnövekszik a levegő CO2-tartalma, akkor a levegőben lévő vízgőz fokozott mértékben csapódik ki és hullik le csapadék formájában. Ily módon a levegő vízgőztartalmának csökkenése kiegyenlíti a többlet CO2 üvegházhatást növelő hatását.

 

[42] Ld. World Climate Declaration, https://clintel.org. Továbbá: Ethan Huff: Thousands of scientists sign formal declaration: „There is no climate emergency”/Tudósok ezrei közzétett nyilatkozatban jelentik ki: nincs klíma vészhelyzet./ 08/23/2022. NaturalNews.com) Lényeges: a Clintel csoport és a WCD nem az egyetlen nemzetközi szerveződése a független klímatudósoknak. Kanadában 20 éve működik a független tudósokat, szakembereket összefogó Friends of Science civil társaság, amely régóta hirdeti: az éghajlatváltozás fő mozgatórugója nem a CO2, hanem a Nap. Ez a szervezet nemcsak teljes nézetazonossággal csatlakozott a Clintel csoporthoz, hanem jelentős tevékenységet végez a hiteles klímapolitika érvényesítéséért az NWO diktátum ellensúlyozása végett. Pl. népszerűsítik Franco Battaglia (olasz professzor) könyvét: „Nincs klíma-vészhelyzet!”, ami 2019 óta szakmai alapja lett az ugyanilyen című olasz mozgalomnak. A társaság azt is hangsúlyozza (ld. Epoch Times 2022. 08. 16.), hogy a Világ-éghajlati Nyilatkozat miatt összeomlott az NWO „97 százalékos konszenzus” – állítása a klíma – vészhelyzetről, mivel azt 31 ezer tudós cáfolja. (friendsofscience.org) A WCD egyik aláírója Ivar Giaver fizikai Nobel-díjas professzor. Hangsúlyozza: „a klímaváltozás dogmái inkább vallások, sem mint tudományok.” A nyilatkozat másik vezető szerzője, prof. Richard Lindzen szerint az ENSZ éghajlati narratívája abszurd. De „a dollár milliárdok, valamint a támogatástól függő akadémikusok és napirend-vezérelt újságírók könyörtelen propagandája jelenleg azt mondatja velük, hogy ez nem abszurd.” (clintel.org)

 

(folytatjuk)

 

MVSZ Sajtószolgálat

11291/230716